uitsnede abstract schilderij

Het GouwePalet is gesloten voor reguliere schilderactiviteiten van leden en cursisten van tot 6 april ivm Corona virus.
Het is mogelijk dat de sluiting wordt verlengd als maatregelen van overheidswege dat verlangen.