Hester Stafleu heeft,  naast haar werk in de psychiatrie, diverse studies, opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van geesteswetenschappen, counseling en kunst.

Na haar pensionering heeft zij zich vooral beziggehouden met schilderen en tekenen en met het begeleiden van mensen hierbij. Tot juni dit jaar had zij haar eigen atelier en schilderclub, Hesters Art in Gouda.

Door allerlei omstandigheden is daar een eind aan gekomen. Met een deel van de cursisten die graag verder willen gaan met Hesters Art, hebben zij onderdak en gastvrijheid bij GouwePalet gevonden op de donderdagmiddag