uitsnede abstract schilderij

Op de eerste zaterdag van de maand is er in het GouwePalet een bijeenkomst van iconen schilders. Het is een uitstekende gelegenheid om dezelfde passie voor deze bijzondere schilderkunst te delen en ervaringen en technieken onderling uit te wisselen.

De eerstvolgende is deze keer een week later en wel op zaterdag 29 oktober 2022.

Niet-leden kunnen zich hiervoor ook aanmelden en tegen een bijdrage van 7,50 euro deelnemen. 
Aanmelden via het contactformulier of bij Bep van Dijk, tel. 06 15311930.